Wedstrijdvoorwaarden

BEST-select CVBA bestselect.be wedstrijd 03/09/2018 – 30/09/2018

Versie 28/08/2018

Algemeen

 • Deze wedstrijd wordt georganiseerd door BEST-select CVBA Caritasstraat 39, B-9090 Melle.
 • De promotie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Facebook.
 • Door deel te nemen aan deze online wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk het wedstrijdreglement en alle beslissingen die BEST-select CVBA in verband met de wedstrijd zal treffen.
 • BEST-select CVBA behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Deelnamevoorwaarden

 • Aan deze wedstrijd kan elke natuurlijke persoon deelnemen die zijn of haar woonplaats in België heeft. Medewerkers van BEST-select CVBA kunnen niet deelnemen aan deze actie.
 • Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat BEST-select CVBA ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

Aansprakelijkheid

 • BEST-select CVBA is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen ten gevolge van deelname aan de wedstrijd en/of uitvoering van de prijs.

Wedstrijdverloop

 • De inbreng van de deelnemers aan de wedstrijd betreft het beantwoorden van een schiftingsvraag.
 • Elke deelnemer mag slechts één maal deelnemen met één geldig e-mailadres en kan slechts één maal een prijs winnen.
 • De wedstrijd start op 3 september 2018 en wordt afgesloten op 30 september 2018 om 12u. Enkel digitale deelnames die ons vóór dit tijdstip bereiken, worden in aanmerking genomen voor deelname aan deze actie.
 • De winnaar van de hoofdprijs wordt bekend gemaakt op het Facebook kanaal van BEST-select CVBA en gecontacteerd via het door hen opgegeven e-mailadres (bij het invullen van het online formulier op www.bestselect.be/win). De winnaars van 1 van de 200 waardebonnen ter waarde van €10 (tien euro) zullen via het door hen opgegeven e-mailadres (bij het invullen van het online formulier op www.bestselect.be/win) gecontacteerd worden met de vraag hun postadres door te geven, ze ontvangen de waardebon via de post op het door het doorgegeven adres.
 • BEST-select CVBA is niet verantwoordelijk wanneer een winnaar niet bereikt kan worden. Bij onbereikbaarheid, d.w.z. geen reactie binnen de week, kan de organisatie de gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer.

Prijs

 • Er is één (1) hoofdprijs te winnen, deze hoofdprijs bestaat uit een waardebon ter waarde van €1000 (duizend euro), te gebruiken in één van de deelnemende verkooppunten. De winnaar van de hoofdprijs zal de schiftingsvraag correct beantwoord hebben of het dichtst benaderd hebben.
 • De eerste 200 deelnemers (uitgezonderd de winnaar van de hoofdprijs) aan de wedstrijd ontvangen een waardebon ter waarde van €10 (tien euro), enkel te gebruiken bij aankoop van een product van BEST-select in één van de deelnemende verkooppunten.
 • De prijzen zijn niet inwisselbaar in geld, ook niet gedeeltelijk. De prijzen mogen door de winnaars niet verkocht worden.

 

Deelnemende verkooppunten

BedrijfStraatNummerPostcodeGemeente
Plantencentrum Van der AuweraReetsesteenweg1072630Aartselaar
GroendekorBergensesteenweg4081600Sint-Pieters-Leeuw
Tuinplantencentrum De PauwEikerheide82880Bornem
Tuincentrum Johan Van MigerodeRechtstraat1689160Eksaarde
Boomkwekerij De BockPelikaanstraat899700Nederename-Oudenaarde
Tuincentrum BloemenprieeltjeTurnhoutseweg1112381Weelde
Tuincentrum De SerresNazarethsesteenweg509800Astene
Tuincentrum VerheggenBakkerstraat849240Zele
Plantencentrum ’t RozenlandHeiplasweg359340Lede
Plantencentrum Jan De WitteSpoelstraat39850Nevele
Rimbaut en zonen bvbaDendermondsesteenweg1149260Schellebelle
Plantenhuis bvbaPicardielaan902970Schilde
Calle Steven bvbaSmetledestraat559230Wetteren

 

Privacy

 • In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat  BEST-select CVBA de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de wedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het contact op te nemen met de contactpersoon van de wedstrijd.